Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Tinglev Skole & SFO
Mobil menu

Kostpolitik

Formål

Eleverne tilbringer en stor del af deres tid i skolen. Derfor har Tinglev Skole, valgt at forholde sig til en kostpolitik, indeholdende hvilke rammer og forventninger vi har til elevernes sundhed, så de får det optimale udbytte af deres tid på skolen. På Tinglev Skole mener vi, at gode kostvaner i dagligdagen er vigtige for elevernes sundhed, trivsel og indlæring/læring. 

Vi vil gerne bidrage til elevernes udvikling af gode kostvaner, i samarbejde med hjemmet. 
Vores mål med en kostpolitik er:
At fremme elevernes generelle sundhed, herunder at styrke deres koncentrations- og indlæringsevne.
At vi på skolen nyder at spise og drikke, så alle får energi og overskud til en god skoledag.

En forudsætning for en god skoledag er, at dagen starter med et godt morgenmåltid, og eleven løbende får tilført energi.

Forventninger

 • Elevernes daglige kost er et forældreansvar.
 • Alle elever har spist morgenmad hjemmefra.
 • Alle elever har madpakke med i skole, gerne en til lille og store pause.
 • Energidrikke er forbudt på skolens matrikel og vil blive inddraget og destrueret, det samme gælder i princippet for sodavand, slik og chips medmindre der er tale om særlige lejligheder.
 • Der må ikke indtages alkohol ved arrangementer, hvor skolens elever deltager.
 • Eleverne må ikke forlade skolens matrikel i pauserne.
 • Skolen sikrer, at det er muligt at købe sund kost i Æ Bix. Madtilbuddet i Æ Bix skal som udgangspunkt ses som et supplement til madpakken. 
 • Skolen stiller køleskabe til rådighed centrale steder, sådan at eleverne kan få deres madpakker på køl og laver attraktive spisemiljøer, der giver eleverne gode rammer til at spise deres madpakker.
 • Skolen sørger for at der er koldt drikkevand til rådighed ved de opsatte vandautomater centrale steder på skolen. Der er mulighed for at tilmelde sig skolemælksordningen. Forældrene afregner direkte med leverandøren.
 • Skolen sikrer at der gives rum og tid til at eleverne kan spise deres medbragte madpakker eller kan købe mad i Æ Bix. 
 • Skolen synliggør Æ Bix’s tilbud, priser og betalingsmuligheder på Aula/AabenraaPay således at elever og forældre har mulighed for at se på det sammen hjemme.
 • Skolen optimerer rammerne for, at eleverne oplever spisepauserne som et naturligt og værdifuldt samlingspunkt.
 • Skolen har en klar og synlig holdning til kostens betydning, som tager udgangspunkt i Aabenraa kommunes kostpolitik for børn og skole. 
 • Skolen sikrer, at sundhed og kost inddrages i undervisningen.
 • Det er muligt for SFO1- og SFO2-børn at tilmelde sig frugtordningen i SFO’en. Betaling herfor via AabenraaPay.


Ved særlige lejligheder så som skolefest, sidste dag før juleferien og sommerferien, bedsteforældredage, lejrskole, overnatninger på skolen o. lign. er slik og kage tilladt i et rimeligt omfang efter aftale med skolens personale.

Fødselsdage

Når en elev har fødselsdag, er det en ganske særlig dag, som vi gerne vil være med til at fejre. Da vi ønsker at begrænse sukkerindtagelsen, opfordrer vi til, at man tænker over, hvad man sender med børnene til uddeling i klasserne.

Godkendt af skolebestyrelsen den 25. oktober 2022.