Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Tinglev Skole & SFO
Mobil menu

Trafikpolitik

Formål 
Vi vil med en trafikpolitik systematisk arbejde for, at skolens elever bliver sikre trafikanter i fremtiden. 

Gennem samarbejde med forældre, kommune og politi, vil vi arbejde for at skabe de bedste betingelser for færdselsundervisning og sikre skoleveje. 

 

I dette arbejde er forældre og personale rollemodeller, som altid bør være de gode eksempler.

På Tinglev skole er målet, at flest mulige elever kan transportere sig selv til skole – gående, cyklende, på løbehjul eller på knallert.

 •      Forældre træner skolevejen til fods, cykel evt. knallert 

 •      Forældre tager ansvar for at børn cykler i skole, hvor det er hensigtsmæssigt 

 •      Forældre sikrer, at børnene kan de mest brugte færdselsregler.

 •      Knallerter må ikke bruges i skoletiden.

 

Være tryg og sikker i trafikken

 •      Forældrene sikrer, at børnenes cykler og knallerter er i lovlig stand og at der er lygter og reflekser på. Og opfordres til, at børnene til og fra skole bærer refleksvest.

 •      Alle elever benytter som minimum hjelm ved brug af rulleskøjter, skateboard, løbehjul, m.m. skoletiden. Der opfordres til at eleverne også bruger andet sikkerhedsudstyr.

 •      I fritiden opfordres der til, at man også benytter sikkerhedsudstyr. 

 •      Alle elever bærer cykelhjelm og refleksvest, når de er på cykeltur med skole- og SFO

 •      Skolens personale bærer cykelhjelm og refleksvest når de cykler i arbejdsmæssig sammenhæng 

 •      Skolen har lånehjelme, hvis man har glemt sin egen og skal på tur 

 •      Alle elever i indskolingen bærer vest, når man er ude at gå i undervisningstiden. Skolen stiller veste til rådighed.

 •      Alle elever i SFO bærer vest, når man er ude at gå tur. Skolen stille veste til rådighed.

 

Skolepatrulje

Målet er, at vi altid har ansvarsbevidste, veluddannede og dygtige skolepatruljer som hele skolen anerkender og respekterer 

 •      Forældre, elever og medarbejdere følger skolepatruljens anvisninger

 •      Skolepatruljen står ved krydset på Hovedgaden og er tilstede fra kl. 07.15 – 07.30 og igen, når eleverne har fri kl. 13.15. Når eleverne har fri er skolepatruljen til stede de første 10 minutter. 

 

Parkering omkring skolen

For at mindske megen trafik omkring skolen opfordres forældre til, at lære børnene at blive selvtransporterende.

Forældre, som afleverer deres børn med bil opfordres til:

 •      Bruge parkeringspladsen ved svømmehallen eller bruge parkeringspladsen ved Tandplejen på Hovedgaden. Parkering skal foregå i båsene

 •  
 •      Ved brug af Mut og Mojn zonen ved indskolingen sættes børnene hurtig af. Chaufføren må ikke forlade bilen. Er dette nødvendig skal man parkere på de indrettede båse.

 

 •      Elever der cykler i skoler parkerer deres cykler ved de opstillede cykelstativer.

 •      Knallerter parkeres ved indgangen til SFO2.

 

Undervisning

Målet er, at færdsel og trafik indgår på alle klassetrin og, at færdselskontaktlærerne er klædt på til opgaven som vejledere 

 •      Færdselskontaktlærerne har kontakt til politiet 

 •      Færdselskontaktlærerne tager initiativ til og bistår teamet med de praktiske cykelprøver i 3. og 6. klasse 

 •      Årgangsteamet står for afviklingen af cyklistprøverne på 3. og 6. årg.

 •      Færdselskontaktlærerne bistår klasselærerne med gå-prøven i 0. klasse 

 •      Færdselskontaktlærerne deltager i netværksmøder arrangeret af kommunen eller politiet 

 •      Færdsel og trafikundervisning placeres i emneuge. De enkelte afdelinger aftaler, hvordan det gribes an.

 •      Hvert andet år kommer LIVE fra Sikker Trafik og holder foredrag for 8. og 9. årgang.

 

Godkendt af skolebestyrelsen den 26.09.2023