Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Tinglev Skole & SFO
Mobil menu

Praktiske oplysninger

Information

Information om forskellige møder og arrangementer på skolen lægges på Aula. Husk derfor at kigge på Aula dagligt. I kan evt. aktivere "notifikationer", så I automatisk får besked, når der er nyt til jer.

Forlade skolens område

Ingen elever har tilladelse til at forlade skolen i skoletiden - heller ikke i frikvarterer og mellemtimer.

Skolepatrulje

Elever fra 6. og 7. klasse er skolepatrulje. De står om morgenen kl. 7.20 - 7.30 og igen kl. 13.10 - 13.35 ved fodgængerovergangene ud for skolen i krydset mellem Hovedgaden og Grønnevej. 

Kørsel

Alle elever i Aabenraa Kommune kan få gratis buskort til Sydtrafik. Kortet kan også benyttes i fritiden. Se busplan her www.sydtrafik.dk 

Når du bliver indskrevet på Tinglev Skole, bestiller vi automatisk et  bus-/skolekort til dig. Der kan gå ca. 2 uger, inden kortet modtages på skolen. Hvis dit kort bliver væk, eller du oplever problemer med scanningen af kortet i bussen, skal du henvende dig på kontoret, og vi vil hjælpe dig.

Er kortet bortkommet, skal der bestilles et nyt, og dette koster kr. 50,00 - kortet bestilles via webshoppen på aabenraapay.dk. Der kan udleveres et midlertidigt skolekort fra kontoret, indtil dit nye skolekort er kommet.

Cykling

De elever, der cykler til skole, skal placere cyklen på de dertil indrettede pladser.

Om at komme for sent

Skulle det ske, at man sover over, da send endelig børnene i skole. Men tag det med ro og giv børnene tid til at spise morgenmad. Husk, at sende meddelelse via Aula.

Spisepause

Eleverne spiser fra kl. 11.25 - 12.00., hvor der er tilsyn i klasserne.

Madpakke

Skolen opfordrer til, at børnene har en sund og alsidig madpakke med, der kan give dem energi til skolearbejdet resten af dagen. Vi opfordrer til, at der ikke sendes slik og sodavand med i børnenes madpakke.

Æ Bix

I den lange pause har skolens kantine (Æ bix) åbent for salg af lune og kolde frokostretter. Der er desuden mulighed for at købe frugt, yoghurt og forskellige brød/boller. Vi opfordrer dog til, at eleverne altid har en sund madpakke med, da tilbud fra Æ Bix kun er tænkt som supplement.

Mælkeordning

På skolen kan der købes mælk, juice og kakaomælk for en enkelt dag eller for en periode. Der opnås rabat, når der bestilles for en periode. Skolen udleverer materiale fra Dansk Skolemælk.

Glemte sager

Glemte ting fås ved henvendelse til skolens kontor.

Flere gange årligt vil ting, som endnu ikke er afhentet, blive lagt frem på skolen. Det er sidste chance for at finde en glemt ting. Det ikke afhentede tøj bliver givet til Røde Kors. Vi fortæller altid, når vi lægger tingene frem.

Fotografering

Skolens elever bliver fotograferet klassevis én gang årligt. Billeder og årsbog kan købes via fotofirmaet.

Konfirmationsforberedelse

7. klasse går to lektioner til konfirmationsforberedelse. De er normalt placeret de to sidste lektioner på en af ugens dage. Undervisningen foregår i "Den gamle skole" ved kirken, og Bjolderup Præstegård for elever fra Bolderslev.

Frivillig musikundervisning

Skolen tilbyder frivillig musikundervisning i korsang.

Fravær fra skolen

Forældrene skal skrive en besked i Aula ved fravær, ellers vil dette blive indgivet som ulovligt fravær.

Besked skal også gives via Aula, når I ved særlige lejligheder ønsker jeres barn fri fra skole.

Skolen henstiller, at man kun er fraværende ved sygdom, og når man er på besøg hos speciallæge, ambulant hospitalsbehandling og ved større familiebegivenheder.

Brug af mobiltelefon i undervisningstimerne

Læs vores retninglinjer for brugen af mobiltelefoner

Skolefest

Hvert år aftales det, om man dette skoleår afholder skolefest for alle elever og deres forældre.

Ophold på skolen før skoletid

Nogle af de ældste elever, som møder til første lektion kl. 7.30, ankommer med bus allerede ved 7-tiden. Der er oplåst og kontoret/gangen er bemandet fra kl. 7.00.

Der er ikke tilsyn i afdelingen for elever i 0.-3. kl. før kl. 07.15

Idræt

Det er vigtigt, at alle elever medbringer idrætstøj.

Alle klassetrin har to ugentlige idrætstimer, som vi tilstræber placeret i forlængelse af hinanden. 4., 5. og 6. klasse har en ekstra lektion i svømning.

Alle skal i bad efter idrætslektionerne. Husk derfor håndklæde og skiftetøj.

Opstår der fodvorter skal eleven straks i behandling.

Fritagelse

For at blive fritaget for idræt skal eleven's forældre give besked i Aula. Hvis det er af længere varighed, kræves lægeattest. Det vægtes højt fra skolens side, at eleverne deltager i undervisningen, - dette også med henblik på, at idræt er et prøvefag.

Idrætsarrangementer

Vi deltager i en fælleskommunal idrætsdag i maj måned for 0. – 7. klassetrin.

Fredag før efterårsferien er vi med i det landsdækkende motionsløb. 

Skolen afholder hvert år et M-boldstævne for 4. - 7. klassetrin en dag op til juleferien. 

Forsikring

Hvis børnene ved uagtsomhed eller med vilje beskadiger skolens (eks. ruder) - eller andre elevers - ting, eller forvolder skade på personer, er barnet normalt erstatningspligtig (familiens ansvarsforsikring vil i mange tilfælde dække skaden).

Hvis barnet kommer til skade på skolen, dækker kommunens forsikring helbredsudgifter m.v. op til et maks. beløb, herunder også skader på briller, dog udbetales også et fast maks. beløb.

Ved tandskader dækkes udgifter op til et vist beløb. Dog skal behandlingen være afsluttet inden det fyldte 21. år. Forsikringen dækker kun hvis egen ulykkesforsikring ikke dækker.

Invaliditet dækkes også op til et fast maks. beløb.

Skolevejen

Kommer barnet til skade på skolevejen, er det normalt skolen og kommunen uvedkommende i erstatningsmæssig forstand idet skolens tilsynsforpligtelse ikke omfatter skolevejen.

Tyveri

Vi opfordrer til, at børnene kun, når det er nødvendigt, medbringer rede penge eller andre værdigenstande, da skolen ikke har erstatningspligt ved bortkomst