MENU
Aula_close Layer 1

Praktiske oplysninger

Generelle praktiske oplysninger

Information

Information om forskellige møder og arrangementer på skolen lægges på ForældreIntra. Husk derfor at kigge på ForældreIntra engang imellem.

Forlade skolens område

Ingen elever har tilladelse til at forlade skolen i spisepausen og i skemabundne og tilfældigt opståede mellemtimer.

Skolepatrulje

Elever fra 6. og 7. klasse er skolepatrulje. De står ved fodgængerovergangen ud for skolen på Hovedgaden om morgenen kl. 7.57 - 8.20 og igen 12.55 - 13.10. 

Kørsel.

Alle elever i Aabenraa Kommune kan få gratis buskort til sydtrafik. De skal aflevere et pasbillede på skolen, eller få taget et billede på skolens kontor, hvorefter der kan udstedes et busårskort. Kortet kan også benyttes i fritiden. Se busplan her www.sydtrafik.dk. Der kommer nye regler for næste skoleår.  

Cykling.

De elever, der cykler til skole, skal placere cyklen på de dertil indrettede pladser.

Om at komme for sent.

Skulle det ske, at man sover over, da send endelig børnene i skole. Men tag det med ro og giv børnene tid til at spise morgenmad. Husk meddelelse i kontaktbogen, eller over ForældreIntra.

Spisepause.

Eleverne spiser fra kl. 11.25 - 12.00., hvor der er tilsyn i klasserne.

Madpakke

Skolen opfordrer til, at børnene har en sund og alsidig madpakke med, der kan give dem energi til skolearbejdet resten af dagen. Vi opfordrer til, at der ikke sendes slik og sodavand med i børnenes madpakke.

Æ Bix

I de lange pauser har skolens kantine (Æ bix) åbent for salg af lune og kolde frokostretter. Der er desuden mulighed for at købe frugt, yoghurt og forskellige brød/boller.

Mælkeordning

På skolen kan der købes mælk, juice og kakaomælk for en enkelt dag eller for en periode. Der opnås rabat, når der bestilles for en periode. Skolen udleverer materiale fra Dansk Skolemælk.

Glemte sager.

Glemte ting fås ved henvendelse til skolens sekretær.

En dag om året vil ting, som endnu ikke er afhentet, blive lagt frem på skolen.

Det er sidste chance for at finde en glemt ting. Det ikke afhentede tøj bliver givet til Røde Kors.

Fotografering.

Skolens elever bliver fotograferet klassevis 1 x årligt. Billeder og årsbog kan købes via fotofirmaet.

Konfirmationsforberedelse:

7. klasse går 2 lektioner til konfirmationsforberedelse. De er normalt placeret de to sidste lektioner på en af ugens dage. Undervisningen foregår i "Den gamle skole" ved kirken, og Bjolderup Præstegård for elever fra Bolderslev.

Frivillig musikundervisning.

Skolen tilbyder frivillig musikundervisning i korsang.

Fravær fra skolen.

Forældrene skal skrive i elevens kontaktbog på Forældreintra ved fravær, ellers vil dette blive indgivet som ulovligt fravær.

Kontaktbogen benyttes også, når I ved særlige lejligheder ønsker jeres barn fri fra skole.

Skolen henstiller, at man kun er fraværende ved sygdom, og når man er på besøg hos speciallæge, ambulant hospitalsbehandling og ved større familiebegivenheder.

Brug af mobiltelefon i undervisningstimerne

Eleverne bliver gjort bekendt med, at de ikke må benytte mobiltelefonen i undervisningstimerne. Mobilen skal være slukket. Bliver mobilen alligevel brugt, bliver den konfiskeret og afleveret til kontoret, hvor eleven kan få telefonen udleveret efter endt skoledag.

Skolefest

Hvert år aftales det, om man dette skoleår afholder skolefest for alle elever og deres forældre.

Ophold på skolen før skoletid.

Nogle af de ældste elever, som møder til første lektion kl. 7.30, ankommer med bus allerede ved 7 - tiden. Der er oplåst og kontoret/gangen er bemandet fra kl. 7.00.

Der er ikke tilsyn i afdelingen for elever i 0.-3. kl. før kl. 07.15

Idræt

Det er vigtigt, at alle elever medbringer idrætstøj. 4., 5. og 6. klasse har en ekstra lektion i svømning.

Alle skal bade. Husk derfor håndklæde.

Opstår der fodvorter skal eleven straks i behandling.

Fritagelse:

For at blive fritaget for idræt skal eleven have skriftlig i kontaktbogen. Hvis det er af længere varighed kræves lægeattest.

Stævner:

Vi deltager i en fælleskommunal idrætsdag i maj måned for 0. – 7. kl.

Motionsløbet:

Fredag før efterårsferien er vi med i det landsdækkende motionsløb.Skolen afholder hvert år et M-bold stævne for 4. - 7. klasse en dag op til juleferien. Alle klassetrin har 2 ugentlige idrætstimer, som vi tilstræber placeret i forlængelse af hinanden.

Forsikring

Hvis børnene ved uagtsomhed eller med vilje beskadiger skolens (eks. ruder) - eller andre elevers - ting, eller forvolder skade på personer, er barnet normalt erstatningspligtig (familiens ansvarsforsikring vil i mange tilfælde dække skaden).

Hvis barnet kommer til skade på skolen dækker kommunens forsikring helbredsudgifter m.v. op til et max. beløb, herunder også skader på briller, dog udbetales også et fast max. beløb.

Ved tandskader dækkes udgifter op til et vist beløb. Dog skal behandlingen være afsluttet inden det fyldte 21. år. Forsikringen dækker kun hvis egen ulykkesforsikring ikke dækker.

Invaliditet dækkes også op til et fast max. beløb.

Skolevejen:

Kommer barnet til skade på skolevejen, er det normalt skolen og kommunen uvedkommende i erstatningsmæssig forstand idet skolens tilsynsforpligtelse ikke omfatter skolelevejen.

Tyveri:

Vi opfordrer til, at børnene kun, når det er nødvendigt, medbringer rede penge eller andre værdigenstande, da skolen ikke har erstatningspligt ved bortkomst